JUNTA DIRECTA

  • Presidenta Maria José Bravo Pérez
  • Vicepresidenta Etna Gandul Bravo
  • Secretaria Laura torres Fernández
  • Vocal de Danza Española Esperanza Alarcón Villarrubia
  • Vocal de Flamenco Sonia Sánchez Abenza
  • Vocal de Ballet Clásico Ana Irala Aliaga